Czym jest 1 procent podatku


Od 2004 roku możemy dzielić się jednym procentem naszego podatku z dowolną Organizacją Pożytku Publicznego. Lista takich organizacji dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podzielenie się częścią podatku jest dla nas całkowicie bezpłatne, nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Aby tego dokonać wystarczy wybrać organizację, którą chcemy wspomóc. Następnie wpisujemy w zeznaniu podatkowym jej numer KRS oraz określamy cel, na który kwota ma być przekazana. Może to być pomoc konkretnej osobie, która jest podopieczną określonej fundacji. Wielu z nas ma w swoim otoczeniu do czynienia z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, ubogimi, chorymi umysłowo - możemy zatem pomóc tym, których znamy. To, czy organizacja pożytku publicznego pozna dane osobowe swojego darczyńcy jest zależne tylko i wyłącznie od konkretnego podatnika. W zaznaniu jest pole, w którym wyrażamy na to zgodę, bądź jej nie wyrażamy.

Oddawana należność nie może być większa niż wspomniany 1% posiadanego podatku. Może to być natomiast kwota mniejsza. Sami wpisujemy jaką należność przekazujemy wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Nagrodą za pamięć o ludziach potrzebujących jest satysfakcja moralna i świadomość, że zrobiliśmy coś pożytecznego. Nie wiemy czy za jakiś czas my, lub nasi krewni nie zachorują - wówczas to oni będą czekali na oddanie jednego procenta przez innych podatników. Jak mówi stare porzekadło - wszystko co dobre i złe zrobimy wraca do nas prędzej czy później z zdwojoną siłą.