Gałęzie prawa


W Polsce prawo dzieli się na określone obszary, które pomagają w regulowaniu życia społecznego oraz funkcjonowaniu poszczególnych organów i instytucji publicznych. Gałęzie prawa zawierają przepisy prawne zapisane w kodeksach. To w nich znajdują się normy, których należy przestrzegać oraz kary za popełnianie przestępstw czy czynów zabronionych. Wyróżniamy kilka takich gałęzi.

Prawo w każdym kraju musi być właściwie uporządkowane, żeby nie było wątpliwości, jakich przepisów należy przestrzegać oraz wobec jakich reguł należy współżyć z innymi ludźmi. Dlatego też istnieją gałęzie prawa, z których każda składa się na zapisane przepisy i normy, których należy się trzymać. Nie tylko prawo obowiązuje w przypadku popełnienia przestępstwa i mamy szukać w nim zadośćuczynienia za swoje krzywdy, ale również powinniśmy przestrzegać go na co dzień, by nikt nie był przez nas poszkodowany i sami żebyśmy nie wplatali się w kłopoty.

Prawo w Polsce dzielimy na administracyjne, cywilne, karne i konstytucyjne. Prawo administracyjne reguluje funkcjonowanie organów administracyjnych, ich prawa i obowiązki w stosunku do obywateli. Źródłem prawa administracyjnego jest Kodeks postępowania administracyjnego czy też Ustawa o systemie oświaty. Prawo cywilne dotyczy stosunków majątkowych osób fizycznych i prawnych. Przepisy prawa cywilnego znajdziemy w Kodeksie cywilnym lub Kodeksie postępowania cywilnego. Prawo karne natomiast zajmuje się określaniem przestępstw i zasadami ich ścigania. Dzięki niemu wiemy, które czyny są zabronione i jaka może nas za ich popełnienie spotkać kara. Jego źródłem jest Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego. Na koniec prawo konstytucyjne reguluje ustrój państwa, obszar działania władz państwowych oraz organów samorządu terytorialnego. Definiuje również prawa, obowiązki i wolności obywateli. Jego źródłem jak sama nazwa wskazuje jest konstytucja.