Kiedy zwrócić się do adwokata?


Adwokaci specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Najpierw należy się zastanowić się, który z nich będzie dla nas najbardziej pomocny. Prawo dzieli się na kilka gałęzi dotyczących innej sfery życia. Prawo karne zawiera przepisy regulujące kary za określone czyny oraz postępowanie w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Prawo cywilne określa stosunki pomiędzy podmiotami, dotyczy spraw majątkowych, rodzinnych spadków. Prawo pracy obowiązuje zaś zarówno pracodawców, jak i pracowników, reguluje ich wzajemne relacje. Już po tym ogólnym rozdzieleniu rodzajów prawa, powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, jakiego adwokata potrzebujemy. Najczęściej podają oni na wizytówkach czy stronie internetowej swoją specjalizację. Najczęstsze sytuacje kiedy zwracamy się do specjalisty po pomoc to rozwód, spadek, oskarżenie o popełnienie przestępstwa lub niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Adwokat doradzi nam najlepsze postępowanie i będzie nas w razie potrzeby reprezentował w sądzie.