Prawo konfliktów zbrojnych


Istnieją międzynarodowe przepisy, które dotyczą konfliktów zbrojnych, jest to prawo konfliktów zbrojnych, które nazywane jest też prawem wojennym lub międzynarodowym prawem humanitarnym. Normy prawa konfliktów określają kilka ważnych kwestii, głównie sposób i zasady wszczynania konfliktów zbrojnych, jak także ich zakończenia.

Prawo to określa także sytuację prawną członków sił zbrojnych i wymogi, które są im stawiane, kwestie, które związane są z okupacją terytorium nieprzyjacielskiego, sprawy powiązane z ochroną ludzi cywilnych oraz dodatkowo rannych i chorych, środki prowadzenia walki oraz same metody jej prowadzenia, następstwa stanu wojny w aspekcie stosunków międzynarodowych. Prawo dotyczące konfliktów zbrojnych jest skodyfikowane głównie konwencjach haskich i genewskich.

Jedne z ważniejszych zasad prawa konfliktów zbrojnych to: dobór metod i środków walki zbrojnej ograniczony jest przez prawo, obowiązuje zasada odróżniania cywili i uczestników walki zbrojnej, inną zasadą jest zakaz ranienia i zabijania przeciwnika, który poddaje się bądź także jest wyłączony z walki.