Zasoby majątkowe


Rachunkowość określić można jako metodę opisu i zdefiniowania, a także analizowania przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość zawiera w sobie pewne elementarne pojęcia, bez których nie da się pojąć istoty omawianej dziedziny wiedzy. Z pewnością do niezwykle istotnych terminów związanych bezpośrednio z rachunkowością należą aktywa i pasywa.

Aktywa określić można jako całość majątku konkretnej jednostki, przy czym mamy na myśli zarówno majątek obrotowy, jak i trwały. Każda firma musi posiadać konkretne i definiowalne środki, będące zasobami majątkowymi. Są to dla przykładu - budynki, sprzęty, towary, pieniądze. Pasywa natomiast mają zupełnie inne znaczenie. Tym terminem określamy bowiem źródła pochodzenia gospodarczych środków, w których zwierają się zarówno źródła własne, jak i obce.

Praca w rachunkowości niewątpliwie jest ciekawa i ambitna, nie mniej jednak nie każdy nadaje się do prowadzenia tego typu działań. Aby bowiem być perfekcjonistą w zakresie rachunkowości trzeba posiadać pewne cechy osobowości, a także duże umiejętności praktyczne. Oprócz szerokiej wiedzy potrzeba zatem dużej wytrwałości, precyzji działania i odpowiedzialności.